Правовий дайджест “Право у сучасному політичному житті України”

У країнах розвиненої демократії функціонує історично і культурно сформована впродовж століть система здійснення загального народовладдя.. Вона спирається на відповідне національне законодавство, урядову політику й діяльність місцевих органів влади й самоврядування, передбачає належний рівень культури учасників політичного процесу. Право має відповідати на політичні перетворення в суспільстві, на напрями розвитку суспільних відносин, насамперед це стосується стану життєзабезпечення народу, охорони прав і свобод людини та громадянина, політичного становища людини в державі. 

18 листопада 2021 р. о 14:00 в читальному залі ЦБ (вул. П. Орлика, 5)  відбулася відео презентація правового дайджесту «Право у сучасному політичному житті України». Захід пройшов у форматі засідання молодіжного правового клубу «Діалог» і був приурочений сьомій річниці Революції Гідності та Свободи. 

У форматі заходу тему висвітлювала Іванна Тичковська, заступниця директора  Івано-Франківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

У своєму відеозверненні юристка назвала  основні  політико-юридичні документи держави у цій галузі,  пояснила зміст політичних прав і свобод людини, забезпечені законом і публічною владою та можливість участі  в суспільно-політичному житті держави. Це, зокрема, права на свободу слова, зборів, мітингів, на участь в управлінні державними й громадськими справами тощо.  Зокрема вона підкреслила: “Аналізуючи внутрішнє і зовнішнє становище України, хочеться сказати, що права участі людини у соціально-політичній житті країни набули цінності, які належать усьому міжнародному співтовариству, і отримали обґрунтування в міжнародному праві як правовий стандарт, до якого повинні прагнути всі народи і держави. З моменту визнання цих прав кожна людина набуває певного правового статусу відповідно до міжнародного гуманітарного і, разом із ним, національного політичного  права.”

Україна – це територія гідності й свободи. Революція Гідності та Свободи визначає політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та протидією цьому курсу. Майдан став випробуванням на право знати своє право у державних процесах країни, на цінність особистості людини, виміром людськості та гідності, на право участі громадськості у політичному житті України. Революція відбулася не лише в політичному житті країни. Передовсім вона відбулась у нас самих, у нашій свідомості.Україна визнала Загальну Декларацію прав людини, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р., а права і свободи, проголошені в ній, закріплено в Конституції нашої країни. Декларація 1990 р. про державний суверенітет України не обмежувалася проголошенням права народу України вирішувати свою долю. Вона визначала сучасне комплексне наповнення цього права — верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх стосунках. Згодом були прийняті й інші документи, зокрема, Декларація прав дитини (1959 р.), Декларація про ліквідацію усіх форм нетерпимості та дискримінації (1981 р), Конвенція проти катувань… (1984 р.) та інші.  Слід зазначити, що політичні права конкретизовані у Законах України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про політичні партії», «Про вибори народних депутатів України» і деяких інших. Особливістю політичних прав є те, що їх мають лише громадяни України, які досягли 18 років і набули повної правосуб’єктності. 

Розглядаючи сьогодні право у політичному житті українців,  ми повинні проаналізувати не тільки, що робить право в житті політики і навпаки, а як працює політика права у житті народу, як забезпечує  право людини на краще  життя. Сьогодні ми чекаємо від права , щоб вона була фортецею для захисту прав свобод і законних інтересів, щоб право стало захисником від свавілля чиновників, провідником у простір свободи, безпеки і правосуддя згідно закону про функціонування Європейського Союзу. Справжня демократична правова соціальна держава сьогодні розглядається у ракурсі з громадянським суспільством, громадянських інституцій. Їх взаємодія забезпечує особистість, виховану, справжню, яка, здатна мислити, приймати рішення і відповідати за наслідки своєї діяльності, в першу чергу політичної. Це та сила, яка необхідна для розбудови правової держави в умовах політичної ситуації в Україні, сила що убезпечує від надмірного втручання держави у наше з вами життя. 

У зв’язку із політичним становищем України обрана тема актуальна і закономірно важлива. Сьогодні кожна людина має право приймати участь в політичному житті України у контексті державних дій і державної політики. Кожен громадянин України має знати закони права в процесах сучасного політичного життя,  орієнтуватися в існуючих політичних теоріях права, повинен усвідомлювати себе українцем, свою відповідальність за долю держави, знати більше,  ніж мінімум, у сфері права і користуватися своїми демократичними правами та приймати участь у демократичних перетвореннях, закріплених Конституцією України, згідно законів європейського Союзу. 

Відповідальна за проведення заходу бібліотекар читального залу Майя Шегда.

Поділіться цим записом в:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top