Проекти

«Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету ІІІ»  (філ.№2,3,4,7).

Проекти, створені в МЦБС:

 • Презентація бібліотек.
 • Створення нової моделі сучасної бібліотеки.
 • Відтворимо історію бібліотеки.
 • Місто – селу.
 • Спільна робота міських і шкільних бібліотек
Детальніше

Івано-Франківська міська бібліотека

Головна  >> Про МЦБС

Івано-Франківська міська бібліотека створена в 1954 році. Вона знаходилась на вулиці Богдана Хмельницького. Пізніше переїхала на вулицю Гуцульську. Завідувачкою бібліотеки була Омельяненко Галина Юхимівна, зав. читальним залом – Рогацька Софія Павлівна, бібліотекарями – Чупіна З.М., Костенко В.П., Сергієнко М.Л.

В 1965 році бібліотека переїхала на вул. Короля Данила, 16 (колишня вул. Фрунзе). Обслуговування  читачів здійснювалося в читальному залі і на абонементі.

9 березня 1975 року запрацював читальний зал бібліотеки №4 в новому приміщенні, яке виділили на вул. Пилипа Орлика, 5 (колишня вул. Васильєва, 5).

1 жовтня 1977 року створено Івано-Франківську міську централізовану бібліотечну систему, яка об’єднала 9 бібліотек-філій.

Сьогодні Івано-Франківська МЦБС нараховує 17 бібліотек-філій, з них: центральна бібліотека, 9 бібліотек-філій, центральна дитяча бібліотека,  дитяча філія №1, 5 сільських бібліотек-філій.

Фонд ЦБС становить 454603 прим. книг, 46 назв газет, 86 назв журналів.

Послугами бібліотек користуються 41459 користувачі, загальна книговидача 835792 прим.

Бібліотеки Івано-Франківської МЦБС об’єднані в локальну мережу, створений сайт МЦБС, інтегрована з сайтом система електронного обліку книжок “ІРБІС”.

При читальному залі ЦБ діє Публічний центр регіональної інформації, основним завданням якого є інформування і просвітницька робота серед широкого кола громадян.

placeholder м.Івано-Франківськ, вул. К. Данила, 16
email biblio.if@gmail.com telephone +38 0342 78 53 82
people Очолює Івано-Франківську МЦБС директор Вовк Оксана Миронівна
calendar Графік роботи:
понеділок – п’ятниця clock 09:00 – 17:15
субота closed вихідний день
неділя closed вихідний день

+38 0342 53 45 03 – методичний відділ

Детальніше

Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система

biblio14

Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система є культурно-просвітницькою та інформаційною установою, завданням якої є бібліотечно-інформаційне обслуговування населення, що проживає на території м. Івано-Франківська, заснована Івано-Франківською міською радою, є комунальною власністю територіальних громад м. Івано-Франківська та сіл, що перебувають в управлінні Івано-Франківської міської ради.

МЦБС має статус державної установи культури. Головною метою діяльності МЦБС є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи i забезпеченню права читачів та споживачів інформації на якісне i своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування.

Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система об’єднує міську центральну бібліотеку та 17 бібліотек-філій (з них дві дитячі бібліотеки). Станом на 01.01.2012 р. книжковий фонд становить 459706 примірників, обслужено 41,5 тис. користувачів, книговидача становить 836 тис., відвідування – 276465, сер. відвідування – 6,7.

В 2011р. по системі пройшла серія майстер-класів по вдосконаленню форм масової роботи – парад талантів «Сорочку мати вишила мені», свято хліба «Хліб золотіє на стеблині» . засідання клубу «Срібні передзвони» – Коли душа натхнення просить, дні відкритих дверей. Це перш за все, реклама бібліотеки, пошук нових партнерів, нетрадиційних джерел комплектування, діяльність публічного центру регіональної інформації.

В 2011р. проведено два загальносистемні дні краєзнавства : до 70-річчя від дня народження Мирослава Аронця  «Все навкруги з поезії почато», до 80-річчя Ярослава Дорошенка «В полум’ї ранків, в росі на калині».

Детальніше

Статут Івано-Франківської міської централізованої бібліотечної системи

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система (надалі іменується – МЦБС) є культурно-просвітницькою та інформаційною установою, завданням якої є бібліотечно-інформаційне обслуговування населення, що проживає на території Івано-Франківської міської ради, заснована Івано-Франківською міською радою, є комунальною власністю територіальних громад м.Івано-Франківська та сіл, що перебувають в управлінні Івано-Франківської міської ради. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування установи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування бібліотек, які входять до складу МЦБС, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.2.  Головною метою діяльності МЦБС є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи i забезпеченню права читачів та споживачів інформації на якісне i своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування.

1.3.  Основними завданнями МЦБС є:

 • задоволення духовних та естетичних потреб громадян;
 • гарантування доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;
 • виховання громадянина України;
 • формування у суспiльствi усвідомлення пріоритету бібліотеки як осередку культури, привернення уваги суспільства до її проблем;
 • виховання в молоді поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;
 • створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;
 • задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • впровадження інновацій в усі напрямки діяльності бібліотеки;
 • активне входження у ринкові умови життєдіяльності, визначення економічних пріоритетів розвитку;
 • реалізація державних і регіональних програм розвитку бібліотек;
 • поповнення фонду книгами місцевих авторів;
 • налагодження найбільш повного бібліографічного обліку місцевих видань;
 • удосконалення традиційної довідково-бібліографічної та інформаційної діяльності з активним впровадженням сучасних новітніх технологій інформаційно-пошукових систем;
 • досягнення найбільшої повноти, оперативності і комфортності обслуговування користувачів на основі проведення маркетингових і соціологічних досліджень;
 • урізноманітнення форм і методів соціокультурної діяльності задля задоволення інформаційних, культурно-освітніх, професійних, дозвільних інтересів користувачів;
 • удосконалення організаційної структури та подальший розвиток персоналу бібліотек-філій з метою створення високоінтелектуальної і духовної атмосфери внутрішньобібліотечного середовища;
 • поєднання спадкоємності кращих традицій бібліотеки та новаторства в усіх сферах її діяльності;
 • сприяння вдосконаленню бібліотечного законодавства, організації та управління бібліотечною справою.

1.4.  МЦБС  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України  «Про бібліотеки і бібліотечну справу», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури і туризму України, рішеннями Івано-Франківської міської ради та виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, головного управління туризму і культури Івано-Франківської ОДА та управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, Положенням про централізовану бібліотечну систему (наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001р. №709), власним статутом, іншими нормативно-правовими документами.

1.5.   Діяльність МЦБС будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, гнучкості і прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.6.  МЦБС самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про централізовану бібліотечну систему (наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001р. №709) та власним статутом.

1.7.  МЦБС несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань, визначених Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” та Положенням про централізовану бібліотечну систему (наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001р. №709);
 • безпечні умови діяльності;
 • дотримання державних стандартів надання бібліографічно-інформаційних послуг;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.8.  Взаємовідносини МЦБС з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

1.9.  МЦБС є юридичною особою, діє на підставі цього статуту, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу гербову печатку, кутовий штамп та інші штампи. Зміни до статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.

1.10.  Адреса МЦБС:

76010

м.Івано-Франківськ,

вул. Короля Данила, 16, тел.78-53-82

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МЦБС

2.1.  МЦБС організовує свою діяльність на засадах загальнодоступності і рівних можливостей для всіх груп населення в одержанні бібліотечних послуг.

2.2.  МЦБС є організаційною ланкою, яка координує діяльність бібліотек-філій, забезпечує раціональне використання бібліотечних ресурсів міста та сіл приміської зони.

2.3.  МЦБС складається з:

 • Центральної бібліотеки, яка є головною бібліотекою міста. Вона складається з відділу обслуговування (читального залу, абонементу), методико-бібліографічного відділу, відділу комплектування та обробки літератури, краєзнавчого відділу. Центральна бібліотека формує, зберігає і організує єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями та відділами центральної бібліотеки, організовує його циркуляцію і використання. Центральна бібліотека є організаційно-методичним центром для бібліотек-філій МЦБС;
 • Центральної дитячої бібліотеки;
 • бібліотеки-філії №1 по роботі з дітьми;
 • 9 міських бібліотек-філій;
 • 5 сільських бібліотек-філій;

2.4.  МЦБС має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді, третейському суді.

2.5.  МЦБС несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством.

2.6.  Перевірку діяльності МЦБС можуть здійснювати органи, які уповноважені чинним законодавством у межах, наданих їм законодавством повноважень.

2.7.  Документація МЦБС, яка регламентує організацію роботи, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури і туризму України.

2.8.  МЦБС подає статистичні звіти у відповідності до вимог органів державної статистики.

2.9.  Діяльність МЦБС є вільною від втручання політичних партій, громадських та релігійних організацій.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МЦБС

3.1.  З метою гуманізації та інформатизації суспільства, відродження національної культури суверенної демократичної держави України і соціально-культурного розвитку м.Івано-Франківська, міська централізована бібліотечна система:

 • є інформаційним, культурним, освітнім закладом та науково-дослідною установою;
 • забезпечує кумуляцію документально-інформаційних ресурсів;
 • формує універсальний за складом бібліотечний фонд з урахуванням пріоритетів суверенної України в координації з іншими бібліотеками регіону. З максимальною повнотою збирає краєзнавчу літературу;
 • поповнює свій фонд документами шляхом комплектування в установленому порядку;
 • веде облік, обробляє і систематизує всі види видань, які надійшли до фонду, розкриває їх за допомогою довідково-інформаційних матеріалів, здійснює аналітико-синтетичну обробку інформації;
 • здійснює вилучення з бібліотечних фондів документів у порядку, визначеному Міністерством культури і туризму України;
 • веде книгообмін з бібліотеками області, України та іноземних держав, отримує літературу в дар;
 • забезпечує загальнодоступність до бібліотечних фондів і безоплатне надання основних видів бібліотечних послуг, здійснює бібліотечне обслуговування різними формами, якими є абонемент, читальний зал,  та комплексне обслуговування установ, організацій та закладів міста;
 • розвиває дозвільні форми роботи і організує роботу клубів за інтересами, проводить прем’єри книг, читацькі конференції тощо;
 • забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів;
 • сприяє формуванню і розвитку читацьких інтересів та запитів, веде роботу по вихованню культури читання, опановуванню бібліотечно-бібліографічними знаннями;
 • здійснює господарську діяльність, встановлює перелік платних послуг;
 • координує діяльність бібліотек-філій, надає їм методичну допомогу, аналізує стан бібліотечного обслуговування населення міста та приміських сіл й прогнозує його розвиток, проводить науково-дослідну роботу в галузі бібліотекознавства;
 • організовує підвищення кваліфікації бібліотекарів МЦБС, проводить науково-практичні конференції, семінари, школи передового досвіду та ін., бере участь у міжнародних заходах з питань бібліотечної справи;
 • проводить самостійно і спільно з іншими установами локальні  соціологічні та культурологічні дослідження, бере участь у  соціологічних і наукових дослідженнях у галузі бібліотекознавства і впроваджує їх результати у практику;
 • впроваджує комп’ютеризацію, засоби автоматизації у практику роботи бібліотек-філій.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА МЦБС

4.1.  МЦБС своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлене законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

4.2.  МЦБС обслуговує користувачів бібліотек згідно із правилами користування бібліотекою, розробленими на основі Типових правил  користування бібліотеками в Україні .

4.3.  Використання МЦБС відомостей про користувачів бібліотек та їх інтереси з будь-якою метою, без їх згоди не допускається.

4.4.  МЦБС забезпечує належне зберігання, несе відповідальність за облік і державну реєстрацію цінних та рідкісних видань.

4.5.  МЦБС не має права вилучати та реалізовувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, крім випадків передбачених законодавством .

4.6.  МЦБС зобов’язана звітувати про свою діяльність перед своїми засновниками та громадськістю.

4.7.  МЦБС зобов’язана виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

4.8.  Основні бібліотечні послуги надаються МЦБС безкоштовно.

4.9.  МЦБС має право:

4.1.  МЦБС своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлене законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

4.2.  МЦБС обслуговує користувачів бібліотек згідно із правилами користування бібліотекою, розробленими на основі Типових правил  користування бібліотеками в Україні .

4.3.  Використання МЦБС відомостей про користувачів бібліотек та їх інтереси з будь-якою метою, без їх згоди не допускається.

4.4.  МЦБС забезпечує належне зберігання, несе відповідальність за облік і державну реєстрацію цінних та рідкісних видань.

4.5.  МЦБС не має права вилучати та реалізовувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, крім випадків передбачених законодавством .

4.6.  МЦБС зобов’язана звітувати про свою діяльність перед своїми засновниками та громадськістю.

4.7.  МЦБС зобов’язана виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

4.8.  Основні бібліотечні послуги надаються МЦБС безкоштовно.

4.9.  МЦБС має право:

 • визначати джерела комплектування своїх фондів;
 • встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотек;
 • визначати при наданні користувачам бібліотек документів, розмір компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;
 • користуватися пільгами, що передбачені державою;
 • визначати форми і засоби організації бібліографічно-інформаційних послуг;
 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування кадрів;
 • створювати структурні підрозділи (за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом), формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;
 • запрошувати на роботу спеціалістів (за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом), у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;4.1.  МЦБС своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлене законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».4.2.  МЦБС обслуговує користувачів бібліотек згідно із правилами користування бібліотекою, розробленими на основі Типових правил  користування бібліотеками в Україні .

  4.3.  Використання МЦБС відомостей про користувачів бібліотек та їх інтереси з будь-якою метою, без їх згоди не допускається.

  4.4.  МЦБС забезпечує належне зберігання, несе відповідальність за облік і державну реєстрацію цінних та рідкісних видань.

  4.5.  МЦБС не має права вилучати та реалізовувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, крім випадків передбачених законодавством .

  4.6.  МЦБС зобов’язана звітувати про свою діяльність перед своїми засновниками та громадськістю.

  4.7.  МЦБС зобов’язана виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

  4.8.  Основні бібліотечні послуги надаються МЦБС безкоштовно.

  4.9.  МЦБС має право:

  визначати джерела комплектування своїх фондів;
  встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотек;
  визначати при наданні користувачам бібліотек документів, розмір компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;
  користуватися пільгами, що передбачені державою;
  визначати форми і засоби організації бібліографічно-інформаційних послуг;
  організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування кадрів;
  створювати структурні підрозділи (за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом), формувати штатний розпис, встановлювати форм

 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;
 • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;
 • одержувати обов’язковий безоплатний примірник документів, що видаються на території міста;
 • здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних держав, вести міжнародний документообмін, бути членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи;
 • здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить чинному законодавству.

4.10.  Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із законодавством.

5. УПРАВЛІННЯ МІСЬКОЮ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ БІБЛІОТЕЧНОЮ СИСТЕМОЮ

5.1.  Керівництво МЦБС здійснює директор, яким може бути тільки

 громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж бібліотечної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури і туризму України.

5.2.  Керівник МЦБС призначається і звільняється засновником або уповноваженим органом на контрактній основі (строковий трудовий договір) відповідно до законодавства.

5.3.  Керівник МЦБС:

 • здійснює оперативне керівництво МЦБС;
 • забезпечує її високоефективну діяльність, розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу;
 • діє від імені МЦБС. Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах;
 • користується правом розпорядження коштами;
 • в межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників і контролює їх виконання;
 • за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників;
 • вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
 • забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за МЦБС майна;
 • організовує формування бібліотечного фонду;
 • вживає заходів щодо забезпечення МЦБС кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпеки і сприятливих умов праці;
 • вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів МЦБС, здійснює керівництво колективом;
 • за погодженням із засновником або уповноважен5.1.  Керівництво МЦБС здійснює директор, яким може бути тількигромадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж бібліотечної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури і туризму України.

  5.2.  Керівник МЦБС призначається і звільняється засновником або уповноваженим органом на контрактній основі (строковий трудовий договір) відповідно до законодавства.

  5.3.  Керівник МЦБС:

  здійснює оперативне керівництво МЦБС;
  забезпечує її високоефективну діяльність, розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу;
  діє від імені МЦБС. Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах;
  користується правом розпорядження коштами;
  в межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників і контролює їх виконання;
  за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників;
  вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
  забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за МЦБС майна;
  організовує формування бібліотечного фонду;
  вживає заходів щодо забезпечення МЦБС кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпеки і сприятливих умов праці;
  вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів МЦБС, здійснює керівництво колективом;

  им ним органом призначає і звільняє своїх заступників, працівників та визначає їх функціональні обов’язки відповідно до законодавства;

 • створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами установи;
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків МЦБС, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • представляє МЦБС в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності МЦБС.

5.4.  Органом громадського самоврядування МЦБС є загальні збори трудового колективу.

5.5.  Рішенням загальних зборів створюється Рада установи, що діє в період між загальними зборами. Кількість членів Ради установи визначається загальними зборами трудового колективу. До складу Ради установи делегуються завідуючі бібліотеками-філіями, відділами, представники громадських організацій та керівництва МЦБС.

Засідання Ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. Засідання Ради оформлюються протоколами.

5.6.  В МЦБС, за рішенням загальних зборів або Ради МЦБС, можуть створюватись і діяти комітети, комісії, асоціації тощо.

5.7.  Керівник МЦБС не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, цьому статуту.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА МЦБС

6.1.      Фінансово-господарська діяльність МЦБС провадиться відповідно до законодавства та статуту.

6.2.      Джерела формування коштів та майна МЦБС:

кошти місцевого бюджету;
кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися бібліотеками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.97 року №534 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності» та Порядку надання платних послуг, затвердженого спільним наказом Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 21.12.99р. №732/306/152 «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв» і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.99р. за №923/4216;
пасивні доходи;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян, кошти гуманітарної допомоги;
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі, гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються закладу відповідно до умов міжнародних договорів, згода обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються закладу або через нього його отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
Суми витрат на поповнення бібліотечних фондів у місцевому бюджеті виділяються окремим рядком. МЦБС має право на пріоритетне додаткове бюджетне фінансування з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до обсягів її діяльності.
Бюджетні кошти спрямовуються на оплату праці, підготовку та перепідготовку кадрів, придбання літератури, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу. Бюджетні асигнування на здійснення діяльності МЦБС та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

6.3.  Доходи МЦБС зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання МЦБС і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з даним Статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.4.  Кошти, отримані МЦБС з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої її статутом.

6.5.  МЦБС є бюджетною неприбутковою організацією.

Доходи МЦБС у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої її статутом, звільняються від оподаткування.

6.6.  МЦБС  у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської діяльності відповідно до статуту;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких  розташовані установи МЦБС;
 • розвивати власну матеріальну базу;
 • списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними для користування;
 • володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту.

6.7.  Матеріально-технічна база закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

6.8.  Майно МЦБС є спільною власністю територіальних громад м.Івано-Франківська та сіл, що перебувають в управлінні Івано-Франківської міської ради, закріплюється за МЦБС на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, МЦБС володіє та користується майном згідно з чинним законодавством.

6.9.  Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів, об’єктів виробничого призначення здійснюється за рахунок бюджетних та власних коштів МЦБС за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом відповідно до кошторису витрат.

7. ДІЯЛЬНІСТЬ МЦБС У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1.  МЦБС, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право здійснювати міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи у відповідності з міжнародними договорами, укладеними Україною, Основами законодавства про культуру, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та іншими законодавчими актами України, брати участь у міжнародних заходах.

7.2.  МЦБС має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

8. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МЦБС

8.1.  Державний контроль за діяльністю МЦБС здійснюють Міністерство культури і туризму України, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, головне управління туризму і культури Івано-Франківської ОДА та управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ МЦБС

9.1.  Створення, реорганізація та ліквідація МЦБС здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.2.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію МЦБС приймає засновник. Реорганізація МЦБС відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління МЦБС.

9.3.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно МЦБС, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.4.  У випадку реорганізації, права та зобов’язання МЦБС переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

9.5.  Ліквідація МЦБС відбувається у формах позбавлення її статусу державної установи культури та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

9.6.  У разі ліквідації МЦБС, її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.7.  Згідно з чинним законодавством України, майно, земельні ділянки МЦБС та її структурних підрозділів приватизації не підлягають.

9.8.  Майно МЦБС може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток бібліотечної системи міста в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.9.  Збитки, завдані МЦБС внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

Директор Івано-Франківської міської централізованої бібліотечної системи

Ганна Медвідь

Детальніше

Основні послуги

Додаткові платні послуги

Детальніше
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top